Wydłużenie terminu płatności podatku

Wydłużenie terminu płatności podatku

26 listopada 2020 Bez kategorii 0

     Zgodnie z podpisanym i opublikowanym 19.11.2020 r.  rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, przedłużone zostały terminy dla płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.poz.1842), prowadzących na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

     Przedsiębiorcy z branż gastronomicznej, rozrywkowej, związanej z dbaniem o zdrowie fizyczne oraz z branży sprzedaży detalicznej będą miały możliwość przekazania do urzędu zryczałtowany podatek oraz pobrane od pracowników zaliczki , w późniejszym terminie, tj.:

– za październik termin zostanie przedłużony do 20 maja 2021 r.

– za listopad termin zostanie przedłużony do 20 czerwca 2021 r.

– za grudzień termin zostanie przedłużony do 20 lipca 2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *