100% odliczenia VAT przy zakupie samochodu jedynie z pieczątką w dowodzie rejestracyjnym i badaniem technicznym pojazdu.

100% odliczenia VAT przy zakupie samochodu jedynie z pieczątką w dowodzie rejestracyjnym i badaniem technicznym pojazdu.

17 maja 2022 Bez kategorii 0

 

100% odliczenia VAT jedynie z  pieczątką w dowodzie rejestracyjnym i badaniem technicznym pojazdu.

 Przy zakupie samochodu, który poddawany jest dodatkowemu badaniu technicznemu, czyli o pojazdach nazywanych, „z pieczątką VAT-1” ważny jest termin badania i zamieszczenie stosownej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym, data dopełnienia tych formalności wpływa na prawo do odliczenia VAT. 

 Samochody są dzielone na dwie kategorie

  • pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. W odniesieniu do tej grupy pojazdów co do zasady, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w ograniczonym zakresie. Zasadą jest, iż przedsiębiorca ma prawo odliczyć 50% kwoty podatku VAT z tytułu zakupu czy kosztów eksploatacji. 
  • pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 tony – w tym przypadku bez żadnych dodatkowych dokumentów i działań – przedsiębiorcy przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu i eksploatacji – 100% odliczenia VAT.

W przypadku pojazdów o masie poniżej lub równe 3,5 tony, podatnik może użytkować pojazd do tzw. celów mieszanych, czyli zarówno na potrzeby prowadzonej firmy, jak i do celów prywatnych.  Stąd też ograniczone prawo do odliczenia VAT. 

 Istnieje jednak szereg wyjątków:

  • zgłoszenie pojazdu na druku VAT-26 do urzędu skarbowego i prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu –  podatnik deklaruje wykorzystywanie pojazdu wyłącznie do celów działalności,
  • konstrukcja techniczna pojazdu, która teoretycznie uniemożliwia wykorzystywanie pojazdu do celów prywatnych.

Mowa tu o samochodach innych niż samochody osobowe, które:

1) mają jeden rząd siedzeń oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

(klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków)

2) posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu. 

W odniesieniu do tych pojazdów przedsiębiorca może odliczyć 100% podatku VAT od zakupu, leasingu czy eksploatacji. Konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków.

Spełnienie wyżej wskazanych wymagań stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego adnotację o spełnieniu tych wymagań. 

Prawo do odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego przysługuje od dnia, w którym został dokonany wpis do dowodu rejestracyjnego pojazdu o spełnieniu wymagań. Orzeczenia sądów wskazują, iż potwierdzenie cech konstrukcyjnych pojazdu powinno być traktowane jako środek dowodowy a nie warunek, którego niespełnienie pozbawia podatnika prawa do odliczenia VAT w 100%. Decydując się jednak na odroczenie terminu badania i adnotacji w dowodzie – przedsiębiorca naraża się na ryzyko sporu na drodze sądowej z organem podatkowym.

  Kupując pojazd z jednym rzędem siedzeń celem odliczenia w 100% podatku naliczonego VAT nadrzędne jest niezwłoczne dopełnienie formalności zaraz po zakupie tj. przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego oraz dokonanie adnotacji VAT-1 w dowodzie rejestracyjnym przez uprawniony organ.  Dokumenty uprawniające do odliczenia VAT w 100% należy dostarczyć do biura rachunkowego:
– zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów
– ksero dowodu rejestracyjnego wraz z adnotacją. 

Brak dodatkowego badania technicznego potwierdzonego zaświadczeniem i brak pieczątki w dowodzie rejestracyjnym skutkuje utratą prawa do odliczenia 100% podatku VAT. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *