Kategoria: Bez kategorii

Rozliczenie CIT przedłużone do 30 czerwca 2022 r.

Wydłużenie terminów przypadających w 2022 r. dotyczy wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek. Do 30 czerwca 2022 r. wydłużone zostały terminy na: złożenie zeznania o wysokości dochodu (poniesionej straty) i zapłatę podatku (CIT-8, CIT-8AB), złożenie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E), wykazanie przychodów,…
Read more


3 czerwca 2022 0

100% odliczenia VAT przy zakupie samochodu jedynie z pieczątką w dowodzie rejestracyjnym i badaniem technicznym pojazdu.

  100% odliczenia VAT jedynie z  pieczątką w dowodzie rejestracyjnym i badaniem technicznym pojazdu.  Przy zakupie samochodu, który poddawany jest dodatkowemu badaniu technicznemu, czyli o pojazdach nazywanych, „z pieczątką VAT-1” ważny jest termin badania i zamieszczenie stosownej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym, data dopełnienia tych formalności wpływa na prawo do odliczenia VAT.   Samochody są dzielone na…
Read more


17 maja 2022 0

Przedłużenie terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 r. oraz dłuższy czas na rozliczenie CIT

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie o przedłużeniu terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020 dla jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit – o 3 miesiące i jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc. Został również  wydłużony termin rozliczenia rocznego CIT przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.…
Read more


30 marca 2021 0

E- faktura i Centralny Rejestr Faktur

Centralny Rejestr Faktur i e-faktura to nowy etap wprowadzania e-usług administracji, który ma za zadanie ułatwić rozliczenia między firmami oraz zapewnić ich bezpieczeństwo. Rozwiązania te maja być znaczące dla sprawnej i  szybkiej  identyfikacji oszustw podatkowych. E-faktury będą wystawiane i otrzymywane poprzez centralną bazę e-faktur – Krajowego Systemu e-faktur (KSeF), dzięki temu podatnik będzie miał pewność…
Read more


26 marca 2021 0

Przekaż 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

             Od kilku lat podatnicy mają możliwość przekazania 1 procenta swojego podatku z deklaracji rocznej PIT na rzecz wybranej przez siebie Organizacji Pożytku Publicznego. Od tego czasu zachęcamy naszych klientów do korzystania z takiej możliwości.  Przekazując 1% z własnego PIT podatnik nic nie traci, zyskuje natomiast, znikomym nakładem pracy ( wypełnienie dwóch rubryk w deklaracji…
Read more


19 lutego 2021 0

Kalendarz podatnika

„01.01.2021 rok – zmiana minimalnego wynagrodzenia – 2 800 zł. brutto – aneksy do 31.01.2021 r., 20 styczeń 2021 rok – wniosek do US o zastosowanie opodatkowania w 2020 r. w  formie karty podatkowej lub u podatników, którzy rozliczali się w tej formie w poprzednich latach – o zastosowanie innej formy opodatkowania , 20 styczeń 2021…
Read more


25 stycznia 2021 0

Vademecum podatnika

Kasa fiskalna Jeżeli planujesz prowadzenie sprzedaży gotówkowej osobom fizycznym nieprowadzącym działalności, poza pewnymi wyjątkami, masz obowiązek instalacji kasy fiskalnej.Aby nie przekroczyć terminów oraz ustalić, jakie kroki należy podjąć, powiadom nas o tym fakcie. Samochód w firmie Samochód może być w leasingu, jak również może stanowić środek trwały lub majątek użyczony firmie.Pomożemy  wybrać optymalny dla Ciebie…
Read more


18 stycznia 2021 0

Zmiany dotyczące ryczałtu w 2021 roku.

„Wiele ograniczeń , które  wykluczały z możliwości rozliczania się w  formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zostało zniesionych. Zmiany zostały wprowadzone poprzez nowelizację z 28 listopada 2020 r. ustaw o PIT, CIT, podatku zryczałtowanym i innych ustaw (Dz.U. poz. 2123).  Limit przychodów umożliwiający stosowanie tej formy zwiększył się do 2 mln euro (z 250 tys. euro).…
Read more


8 stycznia 2021 0

Wydłużenie terminu płatności podatku

     Zgodnie z podpisanym i opublikowanym 19.11.2020 r.  rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, przedłużone zostały terminy dla płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi…
Read more


26 listopada 2020 0

Nowe przepisy dotyczące przesyłania JPK VAT (GTU)

Od 1 października 2020 deklaracje VAT- 7 i VAT-7K. zostaną zastąpione rozszerzonym jednolitym plikiem kontrolnym. W nowym dokumencie zostaną zawarte informacje pochodzące z rejestrów VAT i deklaracji podatkowych. Wskazane transakcje sprzedaży i zakupu będą wymagały dodatkowych oznaczeń. Oznaczeniom będą podlegały: – towary i usługi zgodnie z listą grup towarowo-usługowych (GTU), jeżeli towar lub usługa będą…
Read more


17 września 2020 0