Oferta

Posiadamy wysokie, stale rozszerzane kwalifikacje oraz doświadczenie uzyskane podczas pracy z różnymi podmiotami gospodarczymi.

Nasze biuro rachunkowe Fiskus oferuje pełne usługi w zakresie prowadzenia rachunkowości małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Nasi klienci otrzymują możliwość zwolnienia z konieczności samodzielnego wypełniania zawiłych wniosków, co pozwala skupić się na własnej firmie. 

Przedsiębiorca nie musi śledzić skomplikowanych oraz szybko zmieniających się przepisów podatkowych. Nie musi również martwić się podpisywaniem deklaracji podatkowych oraz ZUS, wszystkie deklaracje po upoważnieniu przez klienta są przekazywane drogą elektroniczną do właściwych urzędów.

Zapewniamy również pełną obsługę kadrowo-płacową.

Nasza firma korzysta z najwyższej jakości profesjonalnych programów, które na bieżąco są aktualizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aktualnie nasza firma korzysta z oprogramowania E-nova, Raks, Rachmistrz są to programy, które pozwalają nam w sposób zawodowy podejść do obsługi Klienta.

Obszar naszych usług dopasujemy indywidualnie do potrzeb klienta. Jeżeli chciałbyś zapoznać się z pełną ofertą biura oraz uzyskać bliższe informacje o formie współpracy prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Fachowa wiedza, którą posiadają nasi pracownicy płynie ze stałych szkoleń wewnętrznych, dostępu do najnowszych publikacji oraz specjalistycznych serwisów informacyjnych.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów: prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji dla celów VAT, prowadzenie ewidencji dla celów PIT, prowadzenie ewidencji środków trwałych, ustalenie należnych zaliczek z tytułu PIT, sporządzanie deklaracji VAT, PIT, JPK.

Kadry i płace

Prowadzenie akt osobowych oraz kompleksowej dokumentacji kadrowej, sporządzanie list płac, rozliczenia deklaracji ZUS, ustalania zaliczek na podatek dochodowy od
wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji PFRON oraz PIT 11 i PIT 4, pomoc przy obsłudze ZFŚS, przygotowanie dokumentów związanych z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców.

Konsultacje podatkowe

Podatkowa interpretacja zdarzeń gospodarczych, analiza umów zawieranych przez klientów, opracowania optymalnych podatkowo koncepcji przeprowadzenia zamierzonych zdarzeń
gospodarczych.

Rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz ZUS

Rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Przygotowanie dokumentacji związanej z rejestracją nowej firmy, jej zawieszeniem bądź likwidacją

Pomoc przy zakładaniu firmy CEIDG – pomożemy wypełnić wniosek do CEIDG, wybrać optymalną formę opodatkowania, określić klasyfikację działalności gospodarczej,
pomoc przy rejestracji/zmianach w KRS – zakładanie spółek, rejestracja zmian, przygotowywanie wszelkich dokumentów do zmian oraz rejestracji.

Księgi handlowe

Prowadzenie ksiąg handlowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, prowadzenie ewidencji dla celów CIT i VAT, sporządzanie deklaracji CIT i VAT, sporządzanie JPK,
inwentaryzacja kont rozrachunkowych, sporządzanie polityki rachunkowości, sporządzanie okresowego bilansu oraz rachunku zysków i strat.