Zmiany dotyczące ryczałtu w 2021 roku.

Zmiany dotyczące ryczałtu w 2021 roku.

8 stycznia 2021 Bez kategorii 0

„Wiele ograniczeń , które  wykluczały z możliwości rozliczania się w  formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zostało zniesionych.

Zmiany zostały wprowadzone poprzez nowelizację z 28 listopada 2020 r. ustaw o PIT, CIT, podatku zryczałtowanym i innych ustaw (Dz.U. poz. 2123).

 Limit przychodów umożliwiający stosowanie tej formy zwiększył się do 2 mln euro (z 250 tys. euro). Oznacza to, że w 2021 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą wybrać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy w 2020 r. uzyskali przychody nieprzekraczające 9 030 600 zł.W spółkach cywilnych i jawnych liczy się przychody wszystkich wspólników łącznie.

Zmiany dotyczą również rozliczeń kwartalnych. Pułap wzrósł z 25 tys. euro do 200 tys. euro. To oznacza, że w 2021 r. raz na kwartał mogą się rozliczać podatnicy, których przychody w 2020 r. nie były wyższe niż 903 060 zł.

Uchylony został przepis, mówiący, iż ryczałtu nie stosuje się do „prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11”, czyli innych niż wymienione w definicji wolnego zawodu (dotychczasowy art. 8 ust. 1 pkt d ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1095 ze zm.).

Jak również uchylony został załącznik nr 2 do ustawy, zawierający wykaz usług wykluczających podatnika z prawa do ryczałtu. Dotyczył on m.in. usług: pośrednictwa, finansowych i ubezpieczeniowych, prawnych, rachunkowo księgowych, doradztwa podatkowego, kulturalnych i rozrywkowych, związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją, reklamowe, związanych z obsługą nieruchomości.

 Oznacza to że od  nowego roku lista czynności, które wykluczają z ryczałtu, zawiera  cztery rodzaje działalności: aptek, kantorów walut, handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych oraz wytwarzania wyrobów akcyzowych.

Rozszerzono także definicja wolnego zawodu. Obejmuje ona m.in: adwokatów, notariuszy, radców prawnych, doradców podatkowych, księgowych, architektów, fizjoterapeutów, inżynierów budownictwa, psychologów i fizjoterapeutów

Aktualnie stawki ryczałtu wynoszą :

do 17 proc. od przychodów z wolnych zawodach (dotychczas 20 proc.),

do 15 proc. od przychodów ze świadczenia niektórych usług, na przykład reklamowych, kulturalnych i rozrywkowych, architektonicznych i inżynierskich, finansowych i ubezpieczeniowych – innych niż wykonywane w ramach wolnych zawodów (dotychczas 17 proc.).

Pozostałe stawki się nie zmieniły i wynoszą  na przykład 5,5 proc. od przychodów między innymi z działalności wytwórczej i robót budowlanych, 8,5 proc. od przychodów z działalności usługowej,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *