POLSKI ŁAD 2.0

POLSKI ŁAD 2.0

29 czerwca 2022 Bez kategorii 0

ZMIANY DLA OPODATKOWANYCH KARTĄ PODATKOWĄ

 1. MOŻLIWOŚĆ ODLICZENIA SKŁADKI ZDROWOTNEJ OD PODATKU

Jeśli w roku 2022 rozliczasz się wg. karty podatkowej to będziesz mógł obniżyć podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 19% zapłaconej składki zdrowotnej.

2. DEKLARACJA ROCZNA

Do końca lutego 2023r. będziesz musiał złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację o wysokości zapłaconej i odliczonej od podatku w roku 2022 składki na ubezpieczenie zdrowotne.

ZMIANY DLA OPODATKOWANYCH RYCZAŁTEM

 1. MOŻLIWOŚĆ ODLICZENIA SKŁADKI ZDROWOTNEJ OD PRZYCHODU

Jeśli w roku 2022 rozliczasz się ryczałtem ewidencjonowanym to będziesz mógł odliczyć od przychodu 50% zapłaconych składek zdrowotnych (za siebie oraz osoby współpracujące).

Maksymalnie odliczysz zatem

I próg składkowy – składka 355,94 zł – odliczenie 167,97 zł od przychodu

II próg składkowy – składka 559,89 zł –  odliczenie 279,95 zł od przychodu

III próg składkowy – składka 1 007,81 zł – odliczenie 503,91 zł od przychodu

Składki odliczane będą od przychodu, a zatem realna korzyść zależy od stosowanej stawki ryczałtu.

UWAGA

Obliczając podatek już za czerwiec albo za II kwartał 2022 roku możesz pomniejszyć przychód o 50% składek zdrowotnych, które zapłaciłeś w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.

 1. TERMIN PŁATNOŚCI PODATKU ORAZ ZŁOŻENIE ZEZNANIA ROCZNEGO

W trakcie roku ryczałt wpłacasz do 20 dnia następnego miesiąca, jednakże za grudzień lub za IV kwartał 2022 roku podatek możesz wpłacić do końca lutego 2023r.
Od 1 stycznia 2023 roku ryczałt za grudzień lub za IV kwartał danego roku będziesz wpłacać do 20 stycznia roku następnego.

Zeznanie roczne PIT-28 zamiast do końca lutego będziesz mógł złożyć aż do końca kwietnia.

 1. MOŻLIWOŚĆ ZMIANY FORMY OPODATKOWANIA

Jeśli rozliczasz się teraz na ryczałcie będziesz mógł dla roku 2022 zmienić formę opodatkowania na skalę podatkową.

Zmiany możesz dokonać na dwa sposoby:

 • Za część roku od lipca do grudnia 2022 – zmiany dokonujesz do 22 sierpnia 2022
 • Za cały rok 2022 – zmiany dokonujesz w zeznaniu rocznym do 2 maja 2023

W PRZYPADKU WYBORU ZMIANY FORMY OPODATKOWANIA OD 1 LIPCA 2022:

 • Składasz dwa zeznania podatkowe za 2022 rok. – PIT-28 oraz PIT-36
 • Odliczysz 50% składek zdrowotnych zapłaconych od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 (od ryczałtu)
 • Będziesz mógł rozliczyć koszty za II półrocze 2022r.
 • Nie rozliczysz się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca

W przypadku wyboru zmiany formy opodatkowania od 1 lipca 2022:

 • Składasz jedno zeznanie podatkowe za 2022 rok – PIT-36
 • Musisz przeliczyć składki zdrowotne wg. zasad dla skali i nie odliczasz ich od podatku
 • Będziesz mógł rozliczyć koszt za cały rok 2022r. (ale musisz założyć wstecz Księgę Przychodów i Rozchodów)
 • Rozliczysz się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca

UWAGA

Aby zmienić formę opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową na cały rok 2022 nie możesz wcześniej złożyć zeznania PIT-28.

ZMIANY DLA OPODATKOWANYCH LINIOWO

 1. MOŻLIWOŚĆ ODLICZENIA SKŁADKI ZDROWOTNEJ OD DOCHODU

Jeśli w roku 2022 rozliczasz się liniowo to będziesz mógł odliczyć od dochodu lub zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zapłacone składki zdrowotne (za siebie oraz osoby współpracujące).

Wysokość odliczenia składek będzie limitowana:

Łączna wysokość składek zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów lub odliczonych od dochodu nie może przekroczyć w 2022 roku 8 700 zł (czyli realnie możesz zyskać max 1653 zł na rok)

UWAGA

Obliczając podatek już za czerwiec albo za II kwartał 2022 roku możesz pomniejszyć dochód o składki zdrowotne zapłacone w okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022r. (oczywiście uwzględniając limit odliczeń).

 1. MOŻLIWOŚĆ ZMIANY FORMY OPODATKOWANIA

Jeśli rozliczasz się teraz liniowo będziesz mógł dla całego roku 2022 zmienić formę opodatkowania na skalę podatkową.

Zmiany dokonujesz w zeznaniu rocznym do 2 maja 2023.

W przypadku wyboru zmiany formy opodatkowania:

 • Składasz jedno zeznanie podatkowe za 2022 rok – PIT-36
 • Musisz przeliczyć składki zdrowotne wg. zasad dla skali i nie odliczysz ich od podatku
 • Rozliczysz się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca

UWAGA

Aby zmienić formę opodatkowania z podatku liniowego na skalę podatkową na cały rok 2022 nie możesz  wcześniej złożyć zeznania PIT-36L.

ZMIANY DLA OPODATKOWANYCH SKALĄ PODATKOWĄ

 1. ZMIANA SKALI PODATKOWEJ LIKWIDACJI ULGI DLA KLASY ŚREDNIEJ

W przypadku opodatkowanych na skali podatkowej od 1 lipca 2022 obniżeniu ulega stawka z 17% na 12% w pierwszym progu podatkowym.

Bez zmian pozostaje kwota wolna od podatku, która w 2022 roku wynosi 30.000 zł.

Nowa skala będzie wyglądać następująco:

 • Dochody do 120.000 zł – 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3.600 zł
 • Dochody powyżej 120.000 zł – 10.8000 zł +32% od nadwyżki ponad 120.000 zł

Obniżoną stawkę będziesz stosować już przy obliczaniu podatku za czerwiec lub II kwartał 2022 roku.

UWAGA

Nowa skala podatkowa dotyczyć będzie dochodów od 1 stycznia 2022 roku.

Nie musisz jednakże niczego korygować – wyrównanie podatku nastąpi na bieżąco lub w zeznaniu rocznym.

Wraz ze zmianą skali podatkowej od 1 lipca likwidacji ula tzw. ulga dla klasy średniej.

 1.  SKŁADKI ZDROWOTNE I ZMIANA FORMY OPODATKOWANIA

Dla rozliczających się na skali podatkowej  nie możliwości odliczenia zapłaconych składek zdrowotnych. Zmiana formy opodatkowania ze skali podatkowej na inną (ryczałt, liniowy) również  nie będzie możliwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *