контакт

Fiskus Sp. z o.o. ul.
Wilczyńskiego 25E lokal 011
10-686 Olsztyn

Osoba do kontaktu
Księgowa Anna Kowalczyk
tel. 517-467-517