Nowe przepisy dotyczące przesyłania JPK VAT (GTU)

Nowe przepisy dotyczące przesyłania JPK VAT (GTU)

Od 1 października 2020 deklaracje VAT- 7 i VAT-7K. zostaną zastąpione rozszerzonym jednolitym plikiem kontrolnym. W nowym dokumencie zostaną zawarte informacje pochodzące z rejestrów VAT i deklaracji podatkowych. Wskazane transakcje sprzedaży i zakupu będą wymagały dodatkowych oznaczeń. Oznaczeniom będą podlegały: – towary i usługi zgodnie z listą grup towarowo-usługowych (GTU), jeżeli towar lub usługa będą…
Read more


17 września 2020 0

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

    13 października 2019 r. zaczął działać Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. W systemie tym są gromadzone a następnie przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. CRBR jest jawny a informacje z rejestru są udostępniane nieodpłatnie.   Spółki, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem…
Read more


10 czerwca 2020 0

Tarcza antykryzysowa 2.0

Firmy, które w związku z koronawirusem borykają się z problemami finansowymi mogą obecnie skorzystać z przygotowanych przez rząd propozycji pomocy zgodnie ze stanem na dzień 23.04.2020 r. „  Zwolnienie z opłacania składek ZUS Płatnik prowadzący pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8  ust. 6 ustawy o S.U.S., może zostać zwolniony całkowicie lub częściowo z…
Read more


23 kwietnia 2020 0

Mikrorachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020r. do wpłat podatków PIT, CIT i VAT, do urzędu skarbowego służyć będzie wyłącznie indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy). Za pomocą mikrorachunku będzie można dokonać wyłącznie wpłat podatku. Zwroty podatków, nadpłat podatków będą wypłacane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na ROR. Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą…
Read more


4 grudnia 2019 0

Niższy PIT!

Z dniem 1 października 2019 roku obowiązuje niższy Pit. Ustawa zakłada obniżenie podatku z 18 % do 17% oraz podniesienie kosztów uzyskania przychodów. Nowa stawka podatkowa będzie dotyczyć wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (umowa o pracę, zlecenia, dzieło), w tym również emerytów i rencistóworaz przedsiębiorców, którzy…
Read more


10 października 2019 0

Znowelizowana ordynacja podatkowa 2020r.

1 stycznia 2020r. wejdzie w życie znowelizowana ordynacja podatkowa wprowadzona ustawą z dn. 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy o VAT, zgodnie z nowelizacją każdy podatnik i płatnik będzie miał indywidualny rachunek podatkowy. Rachunek będzie służył do zapłaty VAT, PIT i CIT. Numer indywidualnego rachunku uzyskać będzie można w urzędzie skarbowym lub na stronie internetowej…
Read more


9 września 2019 0

Numer NIP na paragonie

Od stycznia 2020 roku w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej, przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku i podatku VAT, będzie się wystawiało tylko wtedy jeżeli paragon potwierdzający daną sprzedaż, będzie zawierał numer NIP. Wystawianie faktury do paragonu bez NIP podatnika będzie zagrożone sankcją. Obowiązek wystawiania faktur do paragonów zawierających NIP nabywcy…
Read more


9 września 2019 0