Mikrorachunek podatkowy

Mikrorachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020r. do wpłat podatków PIT, CIT i VAT, do urzędu skarbowego służyć będzie wyłącznie indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy). Za pomocą mikrorachunku będzie można dokonać wyłącznie wpłat podatku. Zwroty podatków, nadpłat podatków będą wypłacane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na ROR. Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą…
Read more


4 grudnia 2019 0

Niższy PIT!

Z dniem 1 października 2019 roku obowiązuje niższy Pit. Ustawa zakłada obniżenie podatku z 18 % do 17% oraz podniesienie kosztów uzyskania przychodów. Nowa stawka podatkowa będzie dotyczyć wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (umowa o pracę, zlecenia, dzieło), w tym również emerytów i rencistóworaz przedsiębiorców, którzy…
Read more


10 października 2019 0

Znowelizowana ordynacja podatkowa 2020r.

1 stycznia 2020r. wejdzie w życie znowelizowana ordynacja podatkowa wprowadzona ustawą z dn. 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy o VAT, zgodnie z nowelizacją każdy podatnik i płatnik będzie miał indywidualny rachunek podatkowy. Rachunek będzie służył do zapłaty VAT, PIT i CIT. Numer indywidualnego rachunku uzyskać będzie można w urzędzie skarbowym lub na stronie internetowej…
Read more


9 września 2019 0

Numer NIP na paragonie

Od stycznia 2020 roku w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej, przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku i podatku VAT, będzie się wystawiało tylko wtedy jeżeli paragon potwierdzający daną sprzedaż, będzie zawierał numer NIP. Wystawianie faktury do paragonu bez NIP podatnika będzie zagrożone sankcją. Obowiązek wystawiania faktur do paragonów zawierających NIP nabywcy…
Read more


9 września 2019 0