Categorie: Uncategorized

Skatte-ID-nummer på kvitteringen

Fra januar 2020, i tilfelle av et registrert salg, ved bruk av et kassaapparat bekreftet med en skattemessig kvittering, vil en faktura for skattyter av skatten og merverdiavgiften bli utstedt bare hvis kvitteringen som bekrefter det gitte salget vil inneholde NIP-nummeret. Å utstede faktura for kvittering uten skattyterens NIP vil være straffbart. Plikten til å…
Lees verder


6 oktober 2019 0

Den endrede skatteforordningen 2020

1 januar 2020 den endrede skatteforordningen innført ved lov 4. juli 2019 om endring av merverdiavgiftsloven, i samsvar med endringen, vil hver skattyter og betaler ha en individuell skattekonto. Fakturaen vil bli brukt til å betale moms, PIT og CIT. Det enkelte kontonummer kan fås fra skattekontoret eller på nettstedet til Finansdepartementet. For folk som…
Lees verder


6 oktober 2019 0