Skatte-ID-nummer på kvitteringen

Skatte-ID-nummer på kvitteringen

6 oktober 2019 Uncategorized 0

Fra januar 2020, i tilfelle av et registrert salg, ved bruk av et kassaapparat bekreftet med en skattemessig kvittering, vil en faktura for skattyter av skatten og merverdiavgiften bli utstedt bare hvis kvitteringen som bekrefter det gitte salget vil inneholde NIP-nummeret.

Å utstede faktura for kvittering uten skattyterens NIP vil være straffbart. Plikten til å utstede fakturaer for kvitteringer som inneholder kjøperens NIP (moms skattyter) og sanksjonen for brudd på denne forpliktelsen, vil ikke gjelde for skattytere som leverer persontaxitjenester, med unntak av personbiler med sjåfører.

Endringene i det omtalte omfanget vil ikke gjelde for salg som er registrert i kassaapparatet før 1. januar 2020. Forskriftene om utstedelse av kvitteringer for fysiske personer som ikke driver virksomhet, forblir uendret.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *