Kalendarz podatnika

Kalendarz podatnika

25 stycznia 2021 Bez kategorii 0
 • „01.01.2021 rokzmiana minimalnego wynagrodzenia 2 800 zł. brutto – aneksy do 31.01.2021 r.,
 • 20 styczeń 2021 rok – wniosek do US o zastosowanie opodatkowania w 2020 r. w  formie karty podatkowej lub u podatników, którzy rozliczali się w tej formie w poprzednich latach – o zastosowanie innej formy opodatkowania ,
 • 20 styczeń 2021 rok – PFRON deklaracje DEK-R i INF-2,
 • 31 styczeń 2021 rok – informacja o nietworzeniu ZFŚS i nie wypłacaniu świadczeń urlopowych w 2021 roku – firmy w których stan na dzień 01.01.2021 r. jest mniejszy niż 50 pracowników ,
 • 31 styczeń 2021 rok – deklaracja chęci skorzystania z „Małego ZUS PLUS” na bieżący rok ,
 • 31 styczeń 2021 rok – deklaracja ZUS IWA do ZUS ,
 • 31 styczeń 2021 rok – zapłata podatku rocznego z tytułu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej, dochodu duchownych ,
 • 31 styczeń 2021 rok – deklaracja o podatku od nieruchomości ,
 • 31 styczeń 2021 rok – spółki jawne – informacja o wspólnikach do Naczelnika Urzędu Skarbowego o niepłaceniu CIT ,
 • 01 luty 2021 rok – należy przekazać do US wszystkie uzgodnione deklaracje PIT-11, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1R, PIT-R, PIT-40A, PIT-16A, PIT-19A ,
 • 15 luty 2021 rok – deklaracja podatku od środków transportu ,
 • 20 luty 2021 rok – decyzja o wyborze podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na 2021 r. lub o rezygnacji z tych form. Dotyczy sytuacji, gdy pierwszy przychód w 2021 r. wystąpił w styczniu ,
 • 20 luty 2021 rok – wniosek o opodatkowanie całości przychodu z najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy w 2021 r. – według skali podatkowej lub ryczałtem u jednego z małżonków. Przy założeniu, że pierwszy przychód z tego źródła w roku 2021, wystąpił w miesiącu styczniu 2021 r.,
 • 25 luty 2021 rok – korekta struktury VAT w deklaracji VAT-7 ,
 • 1 marzec 2021 rok – ostateczny termin na złożenie PIT-28 za 2020 r. i zapłatę podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych ,
 • 1 marzec 2021 rok PIT-11, PIT-8AR, IFT-1 wraz informacją IMIR (dawne RMUA) należy przekazać wszystkim pracownikom ,
 • 31 marzec 2021 rok – termin składania zeznania podatkowego Cit 8 za 2020 r ,
 • 31 marzec 2021 rok – deklaracja o odpadach ,
 • 31 marzec 2021 rok – IFT-2 ,
 • 31 marzec 2021 rok – Sprawozdanie Finansowe – sporządzenie ,
 • 31 marzec 2021 rok – deklaracja ZUS ZSWA ,
 • 30 kwiecień 2021 rok – ostateczny termin złożenia rocznej deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, PIT-37 ,
 • 30 kwiecień 2021 rok – ostateczny termin zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, wykazanego w deklaracjach PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, PIT-40A, DSF-1 ,
 • 30 kwiecień 2021 rok – ostateczny termin przekazania sprawozdania finansowego do szefa KAS w formie elektronicznej – dotyczy podatników prowadzących działalność gospodarczą, sporządzających księgi rachunkowe ,
 • 30 czerwiec 2021 rok – ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego ,
 • 10 lipiec 2021 rok -podatnicy Cit nie zarejestrowani w rejestrze KRS – termin składania sprawozdania finansowego do KRS i KAS – 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego czyli najpóźniej do 10 lipca 2021 r.,
 • 15 lipiec 2021 rok -podatnicy Cit wpisani do KRS – termin składania sprawozdania finansowego do KRS – 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego czyli najpóźniej do 15 lipca 2021 r.,
 • 30 września 2021 roku – przedawnienia urlopu z 2017 roku – urlop taki ulegnie przedawnieniu 30.09.2021r. jeśli pracownicy chcą mieć roszczenia to muszą go jak najszybciej wykorzystać.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *